Jak przebiega leczenie kanałowe?

Przebieg leczenia kanałowego zęba Leczenie kanałowe zęba możemy podzielić na kilka etapów. Na pierwszy plan wysuwa się decyzja, która na ogół zapada jako konsekwencja analizy zdjęcia radiologicznego oraz tych objawów, które zostały zgłoszone przez pacjenta. Dentysta konsultuje też swoją decyzję z chorym informując go o konsekwencjach takiego działania. Kolejnym krokiem jest znieczulenie stosowane wówczas, gdy miazga jest w stanie zapalnym, do tej pory jednak nie obumarła. Jeśli ząb jest martwy znieczulenie na ogół nie jest już potrzebne. Opracowywanie ubytku jest tą czynnością w trakcie której lekarz koncentruje się na usuwaniu tych tkanek, które zostały zmienione przez próchnicę.

Pozwala mu to na uzyskaniu dostępu do komory, a więc miejsca, w którym znajdują się zarówno nerwy, jak i naczynia krwionośne. Zatrucie zęba to z kolei etap, w czasie którego w komorze zęba jest umieszczany materiał umartwiający żywą miazgę. Aby leczenie przyniosło rezultaty konieczna jest kolejna wizyta. Na ogół odbywa się ona po tygodniu lub dwóch od momentu zatrucia zęba. Co ciekawe, coraz częściej etap ten jest pomijany, a lekarz przechodzi natychmiast do usunięcia nerwu. Odbywa się to z wykorzystaniem specjalnych pilników. Stomatolog nie ogranicza się zresztą do usuwania miazgi z kanałów, koncentruje się bowiem również na tym, aby poszerzyć je w odpowiedni sposób. Leczone przez stomatologa zęby różnią się między sobą, mogą mieć zatem zarówno jeden, jak i pięć kanałów. Wypełnianie kanałów to etap, w czasie którego lekarz wypełnia szczelnie poszerzone i oczyszczone już kanały.

Najczęściej wykorzystywana jest w tym celu specjalna pasta lub gutaperka, a więc materiał przypominający nieco lateks. Kontrola wypełnienia odbywa się poprzez wykonanie zdjęcia rentgenowskiego danego zęba. Jest to etap, którego nie wolno pominąć, pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy ząb został wypełniony aż do wierzchołka korzenia. Jeśli zdjęcie ujawni nieprawidłowości, konieczne jest dopełnienie kanału. Kolejne etapy to założenie podkładu oddzielającego kanał od plomby, a w końcu również założenie samego wypełnienia. Leczenie kanałowe jest uzależnione od indywidualnych cech zęba i odbywa się zarówno w czasie jednej, jak i trzech wizyt. Czasem zabieg musi zostać odroczony. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej utrzymujący się stan zapalny, a także ból zęba, który nie ustępuje pomimo usunięcia nerwu.